1. 1
  2. 2
  3. 3
5 Watt (USB) - Europe - for Apple iPad/iPhone/iPod


for 10.2-inch iPad; 10.5-inch iPad Air; iPad mini 5; iPhone 11 - SE - XR - XS - XS Max


1 A (USB) - black


2.4 A (USB) - black


1 x USB - 1A - 5W - 110 - 240 V - 20 g


USB / Ethernet


500 mA (USB)


10 Watt - Fast Charge


  1. 1
  2. 2
  3. 3