DURABIO - 1.75 mm - White

1.75mm - PLA - 1kg - White

PLA Filament

2,85 mm – Transparent