2,85 mm – Transparent

PLA Filament

1.75mm - PLA - 1kg - White

DURABIO - 1.75 mm - White