Artikelnummer: 40A40090EU-OVPO
ZNB LENOVO ThinkPad Onelink + Dock EU

ZNB LENOVO ThinkPad USB 3.0 Ultra Dock 45 Watt

LENOVO ThinkPad Basic Docking Station 90 Watt

Artikelnummer: 132362-OVPO
POKINI Office Dock / Dockingstation

LENOVO ThinkPad Pro Docking Station 135 Watt